videospot spoločnosti WITZENMANNvideospot spoločnosti WITZENMANNvideospot spoločnosti WITZENMANNvideospot spoločnosti WITZENMANNvideospot spoločnosti WITZENMANN

videospot spoločnosti WITZENMANN

V krátkom videu sme predstavili firmu WITZENMANN a jej interné procesy počas výroby. Kombinujeme v nich jemné prvky animácie, ktoré nenásilne dopĺňajú informácie k reálnym záberom.

Klient : WITZENMANN
Kategória : videoprodukcia, postprodukcia, animácia, zvuková produkcia