Animované logotypy

Animácie logotypov sú postavené na charaktere identity a častokrát sú výsledkom 2D a 3D prvkov.

Klient : Goblinstudio
Kategória : ilustrácia, modeling, animácia