videospot stolíkov PASEQvideospot stolíkov PASEQvideospot stolíkov PASEQvideospot stolíkov PASEQ

videospot stolíkov PASEQ

V krátkom spote pre firmu PASEQ prezentujeme výrobcu originálnych drevených stolíkov a doplnkov z dreva. Svoju jedinečnosť dosahujú originalitou a precíznosťou výrobkov.

Klient : PASEQ
Kategória : videoprodukcia, fotografia