Animácia Nuca ColaAnimácia Nuca ColaAnimácia Nuca ColaAnimácia Nuca Cola

Animácia Nuca Cola

Nuka Cola je nekomerčná animácia pozostávajúca z kombinácie 3D a frame by frame štýlu. Ako inšpirácia poslúžila predloha z hry Fallout.

Klient : Goblinstudio
Kategória : ilustrácia, modeling, animácia